Anonim Şirketleri ve Kooperatifler ile Üst Birlikleri Denetimsiz Kaldı


Türk Ticaret Kanunu ile murakıplık sisteminin kaldırılmasından sonra yerine ikame edilmesi gereken denetim sistemine ilişkin mevzuatın yayınlanmaması anonim şirketler ve kooperatifler ile üst birliklerini denetimsiz bıraktı. TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ziyaret ederek murakıplık sisteminin kaldırılmasından sonra anonim şirketler ve kooperatifler ile üst birliklerin denetimsiz kaldığını belirterek sorunun çözümü konusunda destek istedi.


TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi makamında ziyaret etti. İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın’ın da bulunduğu görüşmede TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 50 yıl uygulandıktan sonra on yılı aşkın hazırlık sürecinin ardından yerini 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na bıraktığını hatırlatarak, “Yürürlükten kaldırılan Ticaret Kanunu’ndaki murakıplık sisteminin yerine yeni Kanun ile getirilen denetim sistemini düzenleme ve uygulama yetkisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na verildi. Bakanlığın bu yetkisini kullanarak, uygulamaya yön verecek yönetmeliği yayınlaması gerekiyor.
Bu düzenlemenin yapılmaması, Kamu Gözetim Kurumu’nun denetimle ilgili düzenlemelerinin kapsamında yer almayan binlerce anonim şirket ile tarım satış kooperatifleri ve üst birlikleri’nin denetimsiz kalmasına yol açmakta ve uygulamada önemli sorunlara neden olmaktadır. Şirketlerin gelişiminin önünde engel olan bu soruna Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yapacağı düzenleme ile son vermesini bekliyoruz” dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şirket kuruluşlarındaki bürokrasi ve işlem sayısının azaltılması için çalışma yaptıklarını belirterek, “şirket kuruluş, ilan ve tescil işlemleri ile harç ve ödemelerde azaltma yapmayı planlıyoruz ve ayrıca şirket kuruluş işlemlerinde defter tasdikini ihtiyari hale getireceğiz.” dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TÜRMOB’un belirli konularda işbirliği içinde olması ve birlikte çalışmalar yapılması konusu görüşmede gündeme gelerek kabul gördü.

Cevapla

Araç çubuğuna atla