Dış Ticaret Muhasebesi ve Özellik Arzeden Vergi İşlemleri Eğitim Programı hakkında duyuru

“DIŞ TİCARET MUHASEBESİ ve ÖZELLİK ARZEDENVERGİ  İŞLEMLERİ” EĞİTİM PROGRAMI

Bursa SMMM Odası Başkanı Ahmet Hikmet SÖNMEZ ve Öğretim Görevlisi Yaser GÜRSOY 'un Katılacağı Seminer 2 Kasım 2017 Perşembe Günü Saat 14.00'te Odamız Toplantı Salonunda Yapılacaktır.

 

EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ,

 • Dış ticaret muhasebesinde; belge düzeni ve yasal yükümlülükleri,
 • Dış ticaret muhasebesinde; yabancı para işlemleri ve kambiyo mevzuatı,
 • Dış ticaret muhasebesinde; kullanılan T.H.P. hesaplarının özellikleri,
 • Dış ticaret muhasebesinde;  MUGT, TMS, UFRS kriterleri,
 • İhracat muhasebe ve KDV iade işlemleri ve örnek uygulamalar,
 • İhracatta e-fatura, muhasebe ve KDV iadesinde özellik arzeden işlemler,
 • Hizmet ihracatı, muhasebe muhasebe ve KDV iade işlemleri,
 • İhraç kayıtlı satışlar tecil, terkin, KDV iade işlemleri ve örnek uygulamalar,
 • İhraç kayıtlı alışlar muhasebe işlemleri ve örnek uygulamalar,
 • Dahilde işleme rejiminde (DİR) satışlar KDV tecil, terkin, iade ve muhasebe işlemleri, 
 • D.İ.R alışlarda muhasebe ve KDV özellikli işlemler, 
 • Transit ticaret muhasebe işlemleri, KDV istisnası ve örnek uygulamalar,
 • Lojistik yöntemleri, transit taşımacılık, muhasebe ve KDV işlemleri,
 • İhracat kur farkları, muhasebe işlemleri ve örnek uygulamalar,
 • İhracat iadeleri, iskontoları ve reklamasyonların muhasebe işlemleri,
 • İthalat muhasebe işlemleri ve örnek uygulamalar,
 • Serbest bölgelerde muhasebe ve KDV işlemleri, örnek uygulamalar,
 • Y.B.E.İ ve bavul ticareti muhasebe ve KDV işlemleri, örnek uygulamalar,
 • Dış ticarette özellik arzeden güncel uygulamalar.
 • Katılımcı soruları ve cevapları
Araç çubuğuna atla