TÜRMOB Yüz yüze Eğitimlerin Takibi Elektronik Ortamda ve TÜRMOBKART Aracılığıyla Yapılacak

TÜRMOB YÜZ YÜZE EĞİTİMLERİN TAKİBİ ELEKTRONİK ORTAMDA VE TÜRMOBKART ARACILIĞIYLA YAPILACAKTIR

23/06/2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği uyarınca 2019 yılı için planlamalara geçilmiştir.

Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi Yönetim Kurulu'nun 14/11/2018 tarihli ve 7 sayılı kararı ile sürekli mesleki eğitim uygulamalarında TÜRMOBKart kullanımı değerlendirilmiş ve eğitim sicilinin oluşturulmasında TÜRMOBKart kullanılmasına karar verilmiştir. Buna göre yüz yüze eğitimlerin takibi elektronik ortamda ve TÜRMOBKart aracılığıyla yapılacaktır.

TÜRMOBKart, başvuran üyelerimize bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak hazırlanacak ve gönderilecektir. Kartın kaybı ya da sair suretle zayi olması halinde basılacak kartlar ücrete tabi olacaktır.

 

turrmob-kart

YMM VE SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA-EĞİTİM TAKİPLERİ

EK 1-KILAVUZ

 

Araç çubuğuna atla