2020 YILI MAKTU AİDAT SON ÖDEME TARİHİ: 31 OCAK 2020

2020 YILI MAKTU AİDAT SON ÖDEME TARİHİ 31 OCAK 2020’DİR.

Her yıl Ocak ayı sonuna kadar ödenir. (Tüm üyeler maktu aidat ödemekle yükümlüdürler.) 2020 Yılı maktu aidatı 575,00 (beşyüzyetmişbeş )TL’dir.

AKBANK ARTVİN ŞUBESİ HESAP NO:26183

AKBANK ARTVİN ŞUBESİ IBAN: TR68 0004 6003 4988 8000 026183

İŞ BANKASI: ARTVİN ŞUBESİ HESAP NO: 194574

İŞ BANKASI ARTVİN ŞUBESİ IBAN: TR15 0006 4000 0019 1000 194574

Araç çubuğuna atla