2021 YILI MAKTU AİDAT SON ÖDEME TARİHİ: 31 OCAK 2021

2021 YILI MAKTU AİDAT SON ÖDEME TARİHİ 31 OCAK 2021’DİR.

Her yıl Ocak ayı sonuna kadar ödenir. (Tüm üyeler maktu aidat ödemekle yükümlüdürler.) 2021 Yılı maktu aidatı 650,00 (altıyüzelli )TL’dir.

AKBANK ARTVİN ŞUBESİ IBAN: TR68 0004 6003 4988 8000 0261 83

İŞ BANKASI ARTVİN ŞUBESİ IBAN: TR15 0006 4000 0019 1000 1945 74

Araç çubuğuna atla