Yazar Arşivi: admin

TESMER Başkanlığı’nın Yazıları

TESMER Başkanlığı’nın 18.02.2021 tarihli Aday Meslek Mensuplarına Gönderilecek Zorunlu Stajyer Eğitimi Katkı Payı Ödeme Yazısı, Aday Meslek Mensuplarına Gönderilecek Zorunlu Stajyer Eğitiminde Dönemlerin Tamamlanma Süresi Yazısı, e-Devlet Kapısı Üzerinden Alınan Belgelerde Doğrulama Yapılması, Odalar Tarafından SGS Başvurusunda Alınan Ek Ödemelerin İadesi, Sözleşmelerin Odaya Teslimi ve Asli Görülmüştür Şerhi, Staj Bildirim Süreleri ve Sürelere Uymama, Staj Değerlendirme Formları, Staj ve Sınavlara ...

Devamını Oku »

Üye Borçlarının Yapılandırılması

Üye Borçlarının Yapılandırılması (7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. Maddesi 6. Fıkrası c bendine göre)  Meslek Mensuplarının Odalara Borçları 31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının ...

Devamını Oku »
Araç çubuğuna atla